NUÔI DÀN ĐỀ

Dàn đề 80 số bất bại, ăn liên tục – Đánh quanh năm

Nhiều người nghĩ rằng chơi đề chỉ đơn giản là việc chọn một con số mà họ tin sẽ về ngày mai để đánh. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Có nhiều phương pháp đánh khác nhau, và người chơi lựa chọn phương pháp nào có tỷ lệ thắng cao nhất phù hợp với khả năng phân tích và quan điểm của mình.

Đánh dàn đề 80 số là một trong những phương pháp phổ biến, được các lô thủ lô đề ưa chuộng bởi xác suất trúng cao, có thể mang lại chiến thắng liên tục từ ngày này sang ngày khác. Đối với những ai quan tâm đến tham gia lô đề, không nên bỏ qua cách đánh dàn đề 80 số.

Dàn đề 80 số bất bại, ăn liên tục

Ngày

Dàn đề 80 số

Kết quả

16/06/202458 - 94 - 85 - 36 - 13 - 02 - 12 - 63 - 42 - 75 - 70 - 37 - 10 - 50 - 61 - 48 - 32 - 93 - 38 - 46 - 52 - 34 - 47 - 41 - 26 - 16 - 97 - 65 - 06 - 90 - 45 - 56 - 68 - 59 - 01 - 07 - 54 - 21 - 87 - 51 - 30 - 08 - 49 - 64 - 05 - 74 - 39 - 31 - 95 - 62 - 18 - 53 - 79 - 40 - 25 - 81 - 14 - 27 - 57 - 67 - 03 - 92 - 82 - 78 - 76 - 15 - 19 - 29 - 28 - 43 - 69 - 72 - 84 - 80 - 83 - 24 - 86 - 91 - 60 - 20chờ
15/06/202460 - 03 - 28 - 78 - 94 - 31 - 72 - 67 - 74 - 38 - 79 - 41 - 75 - 26 - 24 - 06 - 68 - 19 - 85 - 18 - 51 - 21 - 98 - 97 - 69 - 92 - 56 - 63 - 59 - 84 - 52 - 49 - 46 - 71 - 17 - 76 - 27 - 16 - 82 - 95 - 12 - 70 - 58 - 62 - 30 - 14 - 86 - 36 - 93 - 47 - 40 - 91 - 53 - 39 - 25 - 13 - 07 - 45 - 35 - 73 - 02 - 32 - 09 - 20 - 05 - 64 - 89 - 96 - 57 - 54 - 23 - 65 - 15 - 48 - 61 - 50 - 08 - 43 - 10 - 83Ăn 69
14/06/202425 - 19 - 01 - 26 - 36 - 38 - 30 - 56 - 27 - 39 - 29 - 49 - 81 - 20 - 45 - 12 - 97 - 50 - 68 - 04 - 52 - 83 - 06 - 64 - 34 - 95 - 85 - 58 - 24 - 54 - 15 - 92 - 60 - 02 - 63 - 47 - 51 - 98 - 17 - 10 - 18 - 86 - 91 - 62 - 72 - 61 - 31 - 94 - 75 - 03 - 35 - 08 - 48 - 76 - 73 - 79 - 69 - 84 - 28 - 53 - 87 - 78 - 74 - 71 - 07 - 21 - 93 - 82 - 70 - 05 - 37 - 89 - 09 - 43 - 42 - 80 - 14 - 40 - 59 - 13Ăn 87
13/06/202480 - 13 - 15 - 91 - 78 - 19 - 93 - 17 - 58 - 49 - 50 - 04 - 56 - 70 - 43 - 20 - 28 - 31 - 98 - 41 - 09 - 59 - 32 - 97 - 24 - 16 - 25 - 52 - 45 - 29 - 48 - 63 - 53 - 69 - 81 - 57 - 27 - 65 - 89 - 06 - 87 - 36 - 51 - 01 - 64 - 75 - 40 - 46 - 94 - 05 - 39 - 71 - 67 - 37 - 08 - 10 - 96 - 74 - 18 - 54 - 84 - 73 - 26 - 90 - 72 - 35 - 60 - 83 - 86 - 42 - 62 - 95 - 12 - 14 - 82 - 61 - 07 - 47 - 21 - 30Ăn 26
12/06/202442 - 02 - 09 - 15 - 05 - 40 - 17 - 81 - 69 - 96 - 63 - 76 - 13 - 04 - 54 - 14 - 70 - 01 - 38 - 12 - 84 - 07 - 85 - 06 - 65 - 94 - 61 - 25 - 46 - 75 - 08 - 51 - 03 - 60 - 18 - 89 - 97 - 34 - 27 - 24 - 87 - 39 - 20 - 92 - 62 - 80 - 83 - 26 - 64 - 49 - 71 - 31 - 35 - 72 - 78 - 21 - 73 - 86 - 19 - 67 - 90 - 32 - 82 - 57 - 16 - 74 - 79 - 53 - 95 - 47 - 56 - 93 - 30 - 98 - 52 - 41 - 43 - 48 - 50 - 68Trượt
11/06/202441 - 17 - 02 - 97 - 47 - 67 - 07 - 23 - 16 - 40 - 53 - 46 - 12 - 81 - 28 - 89 - 14 - 79 - 76 - 54 - 48 - 65 - 96 - 19 - 84 - 63 - 60 - 80 - 31 - 59 - 93 - 68 - 62 - 18 - 52 - 98 - 75 - 06 - 20 - 09 - 21 - 87 - 36 - 24 - 86 - 82 - 03 - 32 - 35 - 04 - 49 - 83 - 90 - 74 - 29 - 58 - 05 - 08 - 92 - 73 - 69 - 15 - 78 - 91 - 64 - 27 - 39 - 72 - 57 - 45 - 71 - 25 - 95 - 56 - 10 - 61 - 43 - 85 - 26 - 38Ăn 09
10/06/202414 - 50 - 85 - 49 - 38 - 34 - 65 - 95 - 25 - 23 - 03 - 26 - 37 - 08 - 74 - 36 - 06 - 62 - 32 - 90 - 80 - 84 - 13 - 82 - 70 - 56 - 83 - 31 - 18 - 16 - 21 - 12 - 69 - 71 - 45 - 86 - 96 - 76 - 15 - 05 - 78 - 92 - 91 - 40 - 24 - 72 - 89 - 61 - 59 - 93 - 19 - 67 - 42 - 94 - 97 - 48 - 51 - 27 - 53 - 43 - 01 - 60 - 09 - 35 - 58 - 41 - 68 - 47 - 52 - 28 - 81 - 87 - 63 - 98 - 10 - 79 - 46 - 54 - 30 - 17Ăn 65
09/06/202493 - 90 - 84 - 74 - 75 - 68 - 16 - 08 - 47 - 43 - 57 - 09 - 21 - 24 - 73 - 86 - 03 - 60 - 30 - 36 - 42 - 96 - 67 - 01 - 31 - 20 - 81 - 63 - 80 - 40 - 39 - 49 - 98 - 64 - 25 - 27 - 69 - 52 - 02 - 14 - 89 - 95 - 13 - 23 - 85 - 71 - 97 - 18 - 91 - 56 - 06 - 58 - 78 - 17 - 83 - 45 - 61 - 51 - 79 - 50 - 92 - 07 - 29 - 54 - 34 - 65 - 05 - 76 - 19 - 70 - 37 - 35 - 32 - 15 - 62 - 41 - 53 - 38 - 04 - 46Trượt
08/06/202409 - 57 - 01 - 67 - 71 - 31 - 90 - 37 - 93 - 26 - 19 - 20 - 07 - 03 - 86 - 74 - 24 - 52 - 49 - 35 - 64 - 79 - 06 - 45 - 91 - 60 - 36 - 12 - 58 - 94 - 08 - 70 - 76 - 27 - 29 - 04 - 34 - 40 - 21 - 14 - 83 - 56 - 53 - 89 - 30 - 96 - 73 - 61 - 95 - 50 - 78 - 28 - 48 - 81 - 85 - 65 - 72 - 69 - 46 - 38 - 62 - 98 - 54 - 16 - 68 - 15 - 84 - 17 - 02 - 05 - 39 - 10 - 25 - 47 - 87 - 51 - 80 - 92 - 42 - 23Trượt
07/06/202480 - 06 - 60 - 74 - 57 - 83 - 65 - 87 - 96 - 54 - 13 - 58 - 52 - 91 - 41 - 93 - 21 - 64 - 15 - 95 - 08 - 07 - 71 - 30 - 36 - 17 - 01 - 75 - 47 - 94 - 81 - 59 - 61 - 53 - 19 - 45 - 23 - 05 - 10 - 20 - 27 - 40 - 56 - 03 - 39 - 29 - 72 - 90 - 42 - 12 - 63 - 84 - 51 - 43 - 62 - 92 - 98 - 28 - 78 - 32 - 50 - 73 - 26 - 38 - 49 - 14 - 82 - 70 - 79 - 69 - 85 - 04 - 48 - 37 - 76 - 46 - 16 - 97 - 67 - 86Ăn 51
06/06/202447 - 62 - 36 - 17 - 07 - 98 - 60 - 61 - 42 - 40
23 - 59 - 56 - 85 - 58 - 51 - 06 - 84 - 18 - 63
35 - 81 - 27 - 41 - 05 - 90 - 20 - 12 - 09 - 01
10 - 80 - 72 - 53 - 46 - 29 - 79 - 65 - 14 - 86
16 - 75 - 38 - 26 - 43 - 83 - 52 - 32 - 45 - 03
34 - 19 - 25 - 49 - 91 - 28 - 93 - 24 - 71 - 74
87 - 39 - 73 - 95 - 64 - 48 - 76 - 94 - 78 - 92
13 - 94 - 64 - 52 - 43 - 41 - 95 - 18 - 70 - 47
Trượt

Dàn đề 80 số là gì?

Dàn đề 80 số là gì?

Dàn đề 80 số là một lựa chọn phổ biến trong cộng đồng người chơi. Để tạo ra dàn đề này, người chơi cần lựa chọn một tập hợp gồm 80 số khác nhau từ 00 đến 99. 80 số này chiếm phần lớn tổng số các con số có thể xuất hiện trong kết quả. Điều này làm tăng khả năng trúng thưởng của người chơi khi tham gia lô đề trực tuyến. Chính vì lẽ đó, dàn đề 80 số còn được gọi là “dàn đề bất bại”.

Ưu điểm của dàn đề 80 số 

Để dự đoán trúng 1 trong 100 số trong giải đặc biệt, xác suất thành công chỉ 1%. Do đó, với phương pháp này, người chơi cần đầu tư tiền vào nuôi 80 số, từ đó tăng xác suất thành công lên đến 80%. Bằng cách chơi dàn đề 80 số và duy trì nó cả năm, người chơi có thể an toàn hơn và có cơ hội trúng liên tục trong nhiều kỳ quay chỉ với một dàn số được lựa chọn một lần duy nhất.

Nhược điểm đánh dàn đề 80 số

Dàn đề 80 số đòi hỏi một khoản tiền đầu tư khá lớn và đôi khi có thể gặp rủi ro nếu không cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài ra, trình độ kinh nghiệm hạn chế có thể dẫn đến tình trạng nợ nần và rủi ro lớn trong tương lai.

Dù cơ hội trúng cao nhưng nguy cơ thua cũng không thể ngoại trừ (Vẫn còn 20% rủi do). Ai cũng muốn tránh khỏi điều này, nhưng không thể bảo đảm tuyệt đối. Điều này đặt ra nguy cơ mất vốn lớn. Vì vậy, chơi lô đề theo cách này cần có kinh nghiệm sâu sắc, tâm lý vững vàng và biết cách tận dụng ưu điểm của phương pháp này.

Cách chơi dàn đề 80 số chuẩn xác

Cách chơi dàn đề 80 số chuẩn xác

Dàn đề 80 số được hình thành từ việc kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Nếu bạn vẫn chưa tự tin với cách soi cầu của mình, có thể tham khảo cách chơi dàn đề 80 số theo những gợi ý dưới đây:

Soi cầu dàn đề 80 số theo loto giải đặc biệt

Trong chức năng này, người chơi có thể phân tích quy luật của các vị trí trong kết quả xổ số từ các kỳ quay trước. Từ đó, họ chỉ cần tập trung vào việc đánh theo chạm đầu – đuôi, giúp tăng khả năng thành công một cách đáng kể.

Dựa vào những số đề về nhiều

Dựa vào phương pháp này, người chơi có thể tham khảo thống kê giải đặc biệt theo tháng, theo năm để xác định những giải đặc biệt về nhiều nhất. Từ đó, họ có thể chọn những cặp số thường xuất hiện và kết hợp chúng thành một dàn đề 80 số.

>> Dàn đề 70 số: https://xoso360.bid/dan-de-70-so/

Phương pháp nuôi dàn đề 80 số đánh quanh năm

Người chơi cần dành một khoảng thời gian để lựa chọn dàn đề 80 số. Do đó, Xổ số 360 khuyên người chơi nên nuôi ít nhất trong 3 ngày hoặc nên chơi trong thời gian từ 80 đến 100 ngày. 

Với phương pháp nuôi dàn đề đầu đuôi với dàn 80 số, người chơi cần kiểm tra một số thông tin cơ bản như: ngày hiện tại, thứ trong tuần và bắt đầu lập dàn từ 0 đến 9. Sau đó, người chơi loại bỏ những số trùng lặp trong ngày.

Dưới đây là dàn đề 80 số mà bạn có thể tham khảo: 00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39- 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 98 – 99

>> Dàn đề 72 số: https://xoso360.bid/dan-de-72-so/

Kinh nghiệm nuôi dàn đề 80 số bất bại

Kinh nghiệm nuôi dàn đề 80 số bất bại

Để tạo dàn đề 80 số bất bại, người chơi cần sử dụng tối đa khả năng và kinh nghiệm để lựa chọn những con số chính xác nhất. Dưới đây là một số bí kíp được chia sẻ từ những người chơi có kinh nghiệm:

  • Theo dõi bảng thống kê đề gan cực đại để chọn những con số gan gần đây.
  • Tận dụng kinh nghiệm bạc nhớ lô đề để dự đoán tổng điểm xuất hiện dựa vào các trường hợp trước đó.
  • Kiểm tra kết quả hàng ngày để soi cầu theo đầu và đuôi câm, loại bỏ những con số đã xuất hiện và có ít khả năng xuất hiện.
  • Khi bắt đầu chơi và muốn tạo dàn đề 80 số bất bại mà không tốn phí, người chơi cần lựa chọn 1 dàn đề gồm 80 số các số để bắt đầu. Sau đó, có thể điều chỉnh và cập nhật dàn số dần dần. Quan trọng là phải duy trì sự thoải mái trong tâm trí và không để áp lực thắng thua ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Trên đây là những kinh nghiệm mà Xoso360.bid đã chia sẻ về cách đánh dàn đề 80 số bất bại. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn trong việc soi cầu và lập dàn số hàng ngày. Chúc các bạn may mắn và thành công với dàn đề 80 số của mình!

Tác giả:

Xin chào, mình là Linh LY - tác giả của trang Xổ Số 360. Đây là nơi mình tổng hợp - chia sẻ thông tin lô đề chi tiết và đầy đủ nhất bởi mình đam mê bộ môn số học này. Chắc chắn thông tin mà mình chia sẻ sẽ giúp bạn ít nhiều để có được cuộc chơi an toàn, vui vẻ & phát tài.